מרכז הידע

כל הזכויות שמורות

 © 2020 שרי נוסינוביץ-רץ

שרי נוסינוביץ-רץ – משרד עורך דין 

חייגו אלינו: 074-7872022

בן גוריון 49, פתח תקווה

כתובת למשלוח דברי דואר :
ת"ד :8063,כפר גנים מיקוד 4918001

דוא”ל: office@snr.co.il 

  • Facebook
  • Twitter
  • עו"ד שרי נוסינוביץ-רץ

הערת אזהרה לא מהווה יותר הגנה טובה על כספי רוכשים

ביהמ"ש העליון אישר פסיקה של המחוזי, לפיה הערת אזהרה שנרשמה לטובת רוכשי דירות חדשות בפרוייקט תמ"א 1 (עיבוי בינוי) תימחק, וחוזי הרכישה שנחתמו מול אותם רוכשים יבוטלו, זאת לאחר שהיזם שביצע את הליך הבנייה נקלע לקשיים כלכליים, והוגשה תביעה לפירוק החברה.


עד לפסיקה הנ"ל, הערת אזהרה נחשבה לבטוחה "בטוחה", לכספים אשר הושקעו ע"י רוכשי דירות ברכישת דירות חדשות בפרוייקטים של התחדשות עירונית, בדומה לרכישה של דירות חדשות מקבלנים, זאת בהתאם להוראות חוק המכר (הבטחת השקעות של רוכשי דירות). החוק חוקק בעקבות פרשת "חפציבה", ונועד להבטיח כי רוכשי דירות חדשות לא יסכנו את כספם, ולא יהיו תלויים באיתנות הפיננסית של החברה הקבלנית, מבצעת הפרויקט.


בהתאם להוראות החוק, הקבלן היה רשאי לבחור אחת מבין הבטוחות: ערבות בנקאית, פוליסת ביטוח, או הערת אזהרה, כדי להבטיח לרוכשי הדירות את הכספים ששולמו לו בעבור הדירה שבבנייה. בעוד שערבות בנקאית ופוליסת ביטוח מחייבות מעורבות של בנק מלווה/חברת ביטוח, אשר בין היתר מלווים את הפרוייקט ודואגים (מאינטרסים שלהם) לוודא שהפרוייקט מתנהל כסידרו, מבחינת קצב התקדמות הבנייה וניהול חשבון ליווי, אליו מופקדים כספי הרוכשים והם משתחררים לקבלן לשיעורין, בהתאם לקצב התקדמות הבנייה. ככל שהחברה הקבלנית אינה עומדת בהתחייבויות, הבנק אף רשאי להחליפה ולהכניס בנעליה חברה חלופית.


בענייננו, הקבלן לא הסתייע בליווי בנקאי של בנק מלווה, והשתמש בכספים אשר שילמו לו רוכשי הדירות על מנת לבצע את הבנייה. הפרויקט נקלע לקשיים כלכליים ו"נתקע", לאחר שבמסגרת הפרוייקט תוכננה תוספת בנייה של 12 קומות, ובפועל אושר בהיתר הבנייה תוספת של 10 קומות בלבד, אשר נמכרו לרוכשים במחירים נמוכים ממחיר השוק. בנסיבות אלו, לא ניתן היה למצוא חברה קבלנית אחרת אשר תסכים להיכנס לנעלי הקבלן הקודם.