מרכז הידע

כל הזכויות שמורות

 © 2020 שרי נוסינוביץ-רץ

שרי נוסינוביץ-רץ – משרד עורך דין 

חייגו אלינו: 074-7872022

בן גוריון 49, פתח תקווה

כתובת למשלוח דברי דואר :
ת"ד :8063,כפר גנים מיקוד 4918001

דוא”ל: office@snr.co.il 

  • Facebook
  • Twitter
  • עו"ד שרי נוסינוביץ-רץ

ייפוי כוח מתמשך - מה זה?

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי יחסית חדש, שמחליף את ההליך של מינוי אפוטרופוס באמצעות בית המשפט על מי שאין לו יכולת קוגניטיבית לקבל החלטות בעצמו.


עד כה, טיפול בהורים מבוגרים, קרובי משפחה או מקורבים בעלי מוגבלויות פיזיות או מנטליות, חייב פנייה לביהמ"ש וניהול הליך משפטי למינוי של אפוטרופוס לאותו החסוי, כאשר כל ההתנהלות היומיומית בענייניו האישיים, הרוכשים, והרפואיים של החסוי "הוקפאו" עד לקבלת אישור בית המשפט למינוי.


ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לכל אדם, בעודו צלול ואחראי למעשיו, למנות מיופה כוח מטעמו שישמש עבורו כמעין אפוטרופוס בעתיד, כאשר לא יהיה עוד כשיר בריאותית לנהל את ענייניו. ייפוי הכוח ייכנס לתוקף אך ורק כאשר הממנה "אינו מסוגל להבין בדבר". קרי, יש להציג חוות דעת רפואית שאומרת שהממנה אינו כשיר מבחינה רפואית/מנטלית לקבל החלטות בעניינים נשוא ייפוי הכוח המתמשך.

הנושאים שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך, נחלקים ל-3 סוגים: רכוש; עניינים אישיים; עניינים רפואיים.

אתה רשאי לקבוע כי ייפוי הכוח יעסוק באחד או יותר מעניינים אלו, ואפשר גם בכולם. כמו כן, עליך להחליט האם ברצונך כי ייפוי הכוח יאפשר חופש פעולה מוחלט למיופה הכוח (בכפוף למגבלות הקבועות בחוק), או ברצונך לסייג את חופש הפעולה של מיופה הכוח, או להתייחס בייפוי כוח באופן ספציפי לנושאים מסוימים, אשר להם חשיבות מבחינתך, וברצונך לוודא כי מיופה הכוח יפעל בהתאם ובכפוף להנחיות אלו.

ייפוי כוח מתמשך לענייני רכוש - הסמכת מיופה הכוח לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסים, כספים והתחייבויות, לרבות ניהול חשבונות בנק, קופות וקרנות השתלמות, תיקי השקעות, ניהול נכסי נדל"ן או עסק, וכיו"ב. ניתן לתת הנחיות מדויקות לגביי נושאים שונים.

חשוב לציין, כי ישנם נושאים רכושיים לגביהם לא ניתן לאפשר למיופה הכוח לפעול, כך לא ניתן לאשר למיופה הכוח לבצע עבורך עסקה במקרקעין. כלומר, על מנת לרכוש ו/או למכור נכס נדל"ן יהיה צורך עדיין באישור של ביהמ"ש.

להלן מספר דוגמאות להנחיות בייפוי הכוח בתחום הרכושי:

ניהול והשכרת נכסים – במידה ויש בבעלותך נכסי נדל"ן שונים, ניתן לקבוע כי ברצונך שמיופה הכוח ישכיר את אותם נכסים, מה יעשה בהכנסות מדמי השכירות, היכן יופקדו ולאיזו מטרה ישמשו כספים אלו.