top of page

מרכז הידע

מאמרים

  • תמונת הסופר/תעו"ד שרי נוסינוביץ-רץ

ייפוי כוח מתמשך - מה זה?

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי יחסית חדש, שמחליף את ההליך של מינוי אפוטרופוס באמצעות בית המשפט על מי שאין לו יכולת קוגניטיבית לקבל החלטות בעצמו.


עד כה, טיפול בהורים מבוגרים, קרובי משפחה או מקורבים בעלי מוגבלויות פיזיות או מנטליות, חייב פנייה לביהמ"ש וניהול הליך משפטי למינוי של אפוטרופוס לאותו החסוי, כאשר כל ההתנהלות היומיומית בענייניו האישיים, הרוכשים, והרפואיים של החסוי "הוקפאו" עד לקבלת אישור בית המשפט למינוי.


ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לכל אדם, בעודו צלול ואחראי למעשיו, למנות מיופה כוח מטעמו שישמש עבורו כמעין אפוטרופוס בעתיד, כאשר לא יהיה עוד כשיר בריאותית לנהל את ענייניו. ייפוי הכוח ייכנס לתוקף אך ורק כאשר הממנה "אינו מסוגל להבין בדבר". קרי, יש להציג חוות דעת רפואית שאומרת שהממנה אינו כשיר מבחינה רפואית/מנטלית לקבל החלטות בעניינים נשוא ייפוי הכוח המתמשך.

הנושאים שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך, נחלקים ל-3 סוגים: רכוש; עניינים אישיים; עניינים רפואיים.

אתה רשאי לקבוע כי ייפוי הכוח יעסוק באחד או יותר מעניינים אלו, ואפשר גם בכולם. כמו כן, עליך להחליט האם ברצונך כי ייפוי הכוח יאפשר חופש פעולה מוחלט למיופה הכוח (בכפוף למגבלות הקבועות בחוק), או ברצונך לסייג את חופש הפעולה של מיופה הכוח, או להתייחס בייפוי כוח באופן ספציפי לנושאים מסוימים, אשר להם חשיבות מבחינתך, וברצונך לוודא כי מיופה הכוח יפעל בהתאם ובכפוף להנחיות אלו.

ייפוי כוח מתמשך לענייני רכוש - הסמכת מיופה הכוח לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסים, כספים והתחייבויות, לרבות ניהול חשבונות בנק, קופות וקרנות השתלמות, תיקי השקעות, ניהול נכסי נדל"ן או עסק, וכיו"ב. ניתן לתת הנחיות מדויקות לגביי נושאים שונים.

חשוב לציין, כי ישנם נושאים רכושיים לגביהם לא ניתן לאפשר למיופה הכוח לפעול, כך לא ניתן לאשר למיופה הכוח לבצע עבורך עסקה במקרקעין. כלומר, על מנת לרכוש ו/או למכור נכס נדל"ן יהיה צורך עדיין באישור של ביהמ"ש.

להלן מספר דוגמאות להנחיות בייפוי הכוח בתחום הרכושי:

ניהול והשכרת נכסים – במידה ויש בבעלותך נכסי נדל"ן שונים, ניתן לקבוע כי ברצונך שמיופה הכוח ישכיר את אותם נכסים, מה יעשה בהכנסות מדמי השכירות, היכן יופקדו ולאיזו מטרה ישמשו כספים אלו.

הענקת מתנות למקורבים – ניתן לתת הנחייה מפורשת במסגרת הייפוי כוח המתמשך בדבר הענקת מתנות לקרובי משפחה וחברים. לדוגמה: מימון לימודים אקדמיים, מתנה לאירוע מיוחד כגון יום הולדת, חתונה, ברית, גיוס וכיו"ב, זאת עד לסכום של 100,000 ₪, לפי המגבלה בחוק. מעבר לסכום זה יידרש אישור של בית המשפט.

תמיכה כספית במקורבים - ככל שנהגת לסייע מדי חודש בחודשו להוריך/ילדיך, באופן קבוע או במהלך תקופה מסוימת – לדוגמה לצורך רכישת תרופות, מימון לימודים, עזרה כספית במהלך השירות הצבאי, מימון/עזרה בדמי שכירות וכיו"ב - הנך רשאי לקבוע מפורשות בייפוי הכוח כי אותה העזרה תמשיך להתקיים, ובמשך כמה זמן.

ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים - גם בנושא האישי ייפוי הכוח יכול להיות כללי, תוך הענקת חופש פעולה מוחלט למיופה הכוח לקבל החלטות בענייניך היומיומיים, ואפשר שיפויי הכוח יתייחס באופן פרטני לנושאים שונים. לדוגמה -

מגורים – ניתן לקבוע במסגרת ייפוי הכוח כי ברצונך להמשיך ולהתגורר בדירת מגוריך עם עזרה צמודה או דווקא תעדיף לעבור לדיור מוגן או מוסד שיקומי מסוים.

כלכלה שוטפת – ניתן לפרט אילו פעילויות חשוב לך שימשיכו להתבצע עבורך, כמו החזקת דירה, העסקת עובדת משק בית, פעילות העשרה/חוגים, פעילות ספורטיבית, במידה ומצבך הרפואי מאפשר זאת וכיו"ב.

אורך חיים תרבותי/דתי – על מנת לשמור על חיי הקהילה, הרווחה ואיכות חייך, ניתן לקבוע שמירה על מסגרות חברתיות קיימות, כמו: חוגים, פעילות ספורטיבית, שיקומית, תפילה בבתי כנסת, מועדונים, לימודים וכיו"ב.


ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים בלבד - מינוי מיופה הכוח לקבל החלטות שעניינן החלטה על טיפול או אשפוז רפואי ו/או פסיכיאטרי. יצוין כי בנושא של אשפוז פסיכיאטרי כפוי יש לצרף חוות דעת של פסיכיאטר שמאשר כי ההחלטה לאפשר אשפוז כפוי התקבלה באופן חופשי ע"י החסוי, ולאחר שהבין את המשמעות לכך.

מינוי של מיופה כוח אחד או יותר, דרכי התנהלות - באפשרותך לקבוע מיופה כוח אחד, לחלק סמכויות בין מספר מיופיי כוח או למנות מספר מיופיי כוח בו זמנית לאחד הנושאים או לכולם. חשוב לשים לב האם ברצונך שמיופיי הכוח יפעלו תמיד ביחד ויקבלו כל החלטה "פה אחד", ואז הדבר יכול להגביל את צעדיהם (זוהי גם ברירת המחדל כאשר אין התייחסות בייפוי הכוח לכך). לחלופין, ניתן לקבוע כי כל אחד ממיופי הכוח יהיה רשאי לפעול באופן עצמאי, מה שיאפשר התנהלות חופשית וגמישה יותר.חשוב להדגיש, כי הכלי המשפטי של ייפוי הכוח מתמשך הוא בעל חשיבות עצומה, מחד - הוא מאפשר לאנשי אמונך חופש פעולה, ואפשרות להמשיך ולפעול בעניינך עפ"י רצונך ואמונתך, תוך "דילוג" על הליכים משפטיים ובירוקרטייה מפרכת. מאידך - על מנת שיפויי הכוח אכן יהיה אפקטיבי עליו להיערך תוך שימת דגש למגוון נושאים ונסיבות, הרלוונטיים לך באופן אישי.

20 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page