תחומי עיסוק והתמחויות

ליווי משפטי של יזמים וחברות קבלניות

לווי משפטי של יזמים, חברות יזמיות וחברות קבלניות במגוון רחב של פרויקטים בתחום המקרקעין, לרבות פרויקטים למגורים, למסחר ולתעשייה.

ייעוץ משפטי שוטף

  • ייעוץ משפטי שוטף ליזמים, קבלנים, וחברות.


  • עריכת הסכמי הזמנה, הסכמי שירותים, וביטחונות שונים בהתאם לצורך.


  • ייסוד והקמה של חברות ושותפויות, לרבות עריכת מסמכי ההתאגדות, ורישומן במרשמים הרלוונטיים.


  • עריכת חוות דעת בנושאים מסחריים שונים.


  • עריכה ותיקון של מסמכים פנימיים של האיגוד.


  • ניהול גבייה מחייבים, לרבות ניהול של הליכים בפני ההוצאה לפועל.

ייעוץ משפטי שוטף

ליווי משפטי בשלבי הרישום במרשמי המקרקעין השונים

ייצוג משפטי בהתקשרות בחוזים מסוגים שונים

תכנון ובנייה

ליווי משפטי של חברות ציבוריות ופרטיות

כל הזכויות שמורות

 © 2020 שרי נוסינוביץ-רץ

שרי נוסינוביץ-רץ – משרד עורך דין 

חייגו אלינו: 074-7872022

בן גוריון 49, פתח תקווה

כתובת למשלוח דברי דואר :
ת"ד :8063,כפר גנים מיקוד 4918001

דוא”ל: office@snr.co.il 

  • Facebook
  • Twitter