top of page

תחומי עיסוק והתמחויות

עסקות מקרקעין מגוונות ומורכבות

ייעוץ משפטי לצורך התקשרות בהסכמים מגוונים, ביחס למודלים של עסקאות שונות: יזמות, השקעה בנדל"ן או רכישה/מכירה של אנשים פרטיים.

עסקאות רכישה ומכירה של נכסים

  • ייצוג משפטי ביחס לכל סוגי הנכסים: דירות "יד שנייה", דירות קבלן, מגרשים, בתים פרטיים, נכסים חקלאיים, נחלות וכיו"ב.


  • ניהול מו"מ משפטי ועד להסכמה על נוסח סופי של ההסכם.


  • ייעוץ בנושא חשיפה במס שבח, עריכת שומות עצמיות, דיווח על העסקה למנהל מיסוי מקרקעין וליווי הלקוח עד לקבלת אישורי מיסים סופיים.


  • ייצוג בהליכי השגה מול רשות המיסים.


  • רישום והעברת הבעלות בנכס ע"ש הרוכש אצל כל גורם רישומי, לפי העניין – טאבו, מנהל מקרקעי ישראל, המנהל האזרחי, חברה משכנת.

עסקאות רכישה ומכירה של נכסים

+

הסכמי בניה, שיפוץ והרחבת דירות

+

הסכמי קומבינציה

+

הסכמי שיתוף  ופירוק שיתוף במקרקעין

+
bottom of page