top of page

מרכז הידע

מאמרים

  • תמונת הסופר/תעו"ד שרי נוסינוביץ-רץ

הוצאה לחופשה ללא תשלום ע"י מעסיק, עשויה להיחשב כפיטורים

עודכן: 5 ביוני 2020

המעסיק הוציא אותך לחופשה ללא תשלום (חל"ת) כפוי ובחרת שלא לשוב לעבודה – אתה עשוי להיות זכאי לקבל את מלוא הזכויות כאילו פוטרת ממקום עבודתך.

פנתה אליי לקוחה לברר את זכויותיה לאחר שהמעסיק שלה הוציא אותה לחל"ת בעקבות מגפת הקורונה, ואין בכוונתה לשוב לעבודה לכשתסתיים התקופה. אותה לקוחה מצאה עבודה חלופית במהלך תקופת החל"ת, ולמעשה בחרה שלא לשוב למקום עבודתה האחרון.

עפ"י ההלכה שנקבעה בפרשת עאצי ע"י בית המשפט הארצי לעבודה, הרי שהוצאה של עובד לחופשה ללא תשלום לפרק זמן שאינו מוגבל למעשה מסיימת את יחסי העובד-מעביד, זאת רטרואקטיבית החל ממועד ההוצאה לחל"ת, וזאת למרות שתקופת החל"ת בוטלה ביוזמת המעסיק מספר ימים לאחר שנכנסה לתוקף.

בית המשפט הארצי קבע שם כך: "אין זה מתקבל על הדעת כי מעביד 'יוציא' עובד לחופשה בלא תשלום שאינה מעוגנת בחוק, בהסכם קיבוצי או בהסכם העובד, מבלי לקבוע מועד לסיום החופשה, כאשר 'הוצאה' זו לא תיחשב כניתוק קשרי העבודה. הוצאה לחופשה בלא תשלום, לפרק זמן בלתי מוגדר, כאשר ברור מראש שאינו קצר (עד גמר האינתיפדה), דינה כפיטורים".

בפרשה נוספת שהתבררה בפני בית המשפט הארצי לעבודה, שם עובדת כוח אדם הוצאה לחל"ת לתקופה בלתי מוגבלת ובחרה שלא לשוב למקום עבודתה, נקבע כי הוצאה כפויה לחל"ת ביוזמת המעסיק ולא עפ"י רצונו של העובד הינה בבחינת פיטורין. החזרה של העובד לעבודה חייבת להיעשות אך ורק ובכפוף להסכמתו.


בהתאם להלכות שנקבעו בבית המשפט הארצי לעבודה, המלצתי ללקוחה להגיש תביעה כנגד המעסיק שלה, בגין מלא הזכויות להן היא הייתה זכאית לו היא הייתה מפוטרת – קרי, תשלום דמי הודעה מוקדמת בגובה שכר עבודה של חודש אחד, וכן פיצויי פיטורים בגין מלוא תקופת העסקתה.

יצוין כי אותה לקוחה אינה חתומה על חוזה העסקה, ולכן לא חל לגביה סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, והיא הועסקה במשך תקופה ממושכת של מספר שנים אצל אותו המעסיק. במהלך כל אותה תקופה הופרשו לעובדת פיצויי פיטורין בשיעור 6% בלבד, ולכן היא זכאית לתשלום פיצויי פיטורין בשיעור של 2.33% מגובה השכר האחרון ששולם לה, במכפלת מספר השנים שעבדה אצל המעסיק. המדובר בסכום המסתכם בסך של עשרות אלפי ₪.

85 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page