מרכז הידע

כל הזכויות שמורות

 © 2020 שרי נוסינוביץ-רץ

שרי נוסינוביץ-רץ – משרד עורך דין 

חייגו אלינו: 074-7872022

בן גוריון 49, פתח תקווה

כתובת למשלוח דברי דואר :
ת"ד :8063,כפר גנים מיקוד 4918001

דוא”ל: office@snr.co.il 

  • Facebook
  • Twitter
  • עו"ד שרי נוסינוביץ-רץ

עזרתם לילדכם לרכוש דירה - הגנו על כספיכם!

נוכח מחירי הנדל"ן הגבוהים, הורים רבים מסייעים לילדיהם לרכוש דירות מגורים ולהעמיד את ההון הראשוני הנדרש עבור הדירה. על מנת להימנע ממצבים בהם הילד מוכר את הדירה בניגוד לרצון ההורים, או לחילופין, הילד מתחלק בדירה עם בן/בת זוגו במסגרת גירושין, מומלץ מראש להגבילו מלעשות זאת, באמצעות נקיטה במספר פעולות משפטיות פשוטות.

ברכישה של דירת מגורים ראשונה, הבנקים דורשים כי הרוכשים יעמידו הון עצמי מינימאלי של 25% ממחיר הדירה, כתנאי לאישור המשכנתא (ברכישה של כל דירה נוספת, הדרישה היא להון עצמי של 50%). בפועל, נוכח מחירי הדירות הגבוהים, המדובר בסכומים של מאות אלפי ש"ח, אשר בד"כ "מגוייסים" בעזרת תמיכה כספית של ההורים.

על מנת להגן על אותם כספים אשר הוענקו לילד לצורך רכישת הדירה, יש לדאוג לחתום מול הילד על הסכם הלוואה, זאת בד בבד לחתימה על חוזה הרכישה של הדירה. אין מדובר בהסכם דרקוני הדומה לזה שחותמים מול הבנקים בעת נטילת משכנתא, וההורים רשאים לקבוע שלא חלה חובה על הילד להשיב את הכספים שהעניקו במתנה לצורך רכישת הדירה, אלא אך ורק בהתקיים תנאים מסוימים.

לדוגמה, הסכם ההלוואה יכול לקבוע כי בעת מכירה של הדירה, יהיה על הילד להשיב להוריו את כספי ההלוואה (אפשרי בצירוף של ריבית והצמדה), מתוך הכספים שיקבל עבור הדירה. באותה נקודת זמן יוכלו ההורים להחליט האם ברצונם שיושבו להם הכספים אשר השקיעו בדירה, או שברצונם שאותם כספים ישמשו לצורך רכישה של דירה חלופית. ככל שברצון ההורים כי כספי ההלוואה ישמשו לרכישה של דירה חלופית, יהיה כמובן מומלץ לחתום על הסכם הלוואה חדש, ביחס לדירה החלופית.

דוגמה נוספת, ככל שהילד נשוי קיים תמיד החשש כי דירת המגורים, אשר סייעתם בעמל רב לרכוש, תתחלק בין שני בני הזוג בעת גירושין. הסכם הלוואה בנסיבות אלו יבטיח כי הסכומים אשר הענקתם לילדכם לצורך רכישת הדירה, לא יהיו חלק מהרכוש המשותף בו על ילדכם להתחלק עם בן/בת זוגו, ואתם תהיו זכאים להשבה מלאה שלהם.

ככל שההורים מעוניינים לרכוש את הדירה עבור עצמם, אבל רישום הדירה על שם הילד יניב חיסכון במס רכישה (במצב בו להורים יש כבר דירה שרשומה על שמם, ועבור ילדם מדובר בדירה ראשונה), הסכם הלוואה לפיו הדירה נרכשה במלואה ע"י ההורים והיא אינה נמנית עם רכושו של הילד, תגן על ההשקעה של ההורים מפני מכירה עתידית של הדירה.

על מנת